* 23 listopada 2016 roku – Elektrownia Bełchatów po raz kolejny zajęła I miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników w okręgu łódzkim. Natomiast w edycji ogólnopolskiej konkursu uzyskała wyróżnienie. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o systematyczną poprawę stanu bhp.”