2009

* W czerwcu PGE Elektrownia Bełchatów S.A. otrzymała wyróżnienie „Nowy Impuls” „za pierwsze konkretne działania na rzecz rozwoju i wdrożenia czystych technologii węglowych”, czyli prace nad budową instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Wyróżnienie przyznawane jest przez Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł za promowanie nowych i energooszczędnych technologii, a także za działania kształtujące świadomość społeczną pod kątem efektywności energetycznej i działania na rzecz rozwoju rynku energii.

* 23-24 listopada 2009 roku – podczas XII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy PGE Elektrownia Bełchatów S.A. otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2010-2011. Została ona przyznana za uzyskane wyniki w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.