2004

* 4 lutego 2004 roku – uzyskanie przez Laboratorium Pomiarowego Zakładu Automatyki Elektrowni „Bełchatów” S.A Certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 059, potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

* 5 listopada 2004 roku – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Elektrowni Bełchatów otrzymuje brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” od Ministra Obrony Narodowej.