2002

* 9 stycznia 2002 roku Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznał Elektrowni Bełchatów certyfikat nr BS-1/1/2002 dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP.

* 20 listopada 2002 roku Elektrownia Bełchatów otrzymuje nagrodę Panteon Polskiej Ekologii. 

* 27 listopada 2002 roku Elektrownia Bełchatów otrzymuje tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play.

* 10 grudnia 2002 roku Elektrownia Bełchatów zostaje laureatem w IX edycji konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

* 30 grudnia 2002 roku – w wyniku przeprowadzonego auditu – Urząd Dozoru Technicznego przyznał Elektrowni Bełchatów certyfikat zarządzania jakością nr CSJ/040/2002, potwierdzający spełnienie wymogów normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń technicznych.