2001

* 13 czerwca 2001 roku jednostka certyfikująca RW TÜV przyznała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normami ISO 9002:1994 / EN ISO 9002:1994 dla Wydziału Zabezpieczeń Elektrycznych Zakładu Automatyki Elektrowni „Bełchatów” S.A. w zakresie: montażu, uruchomienia, serwisu i prac kontrolno -pomiarowych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektrycznej automatyki zabezpieczeniowej.

* 23 października 2001 roku Elektrownia Bełchatów, podczas kongresu TELEINFO 2001 w Warszawie, zostaje uznana za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w 2001 roku w kategorii energetyka.