2000

* Centralny Instytut Ochrony Pracy  w uznaniu wysiłków w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy wyróżnił Elektrownię Bełchatów Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

* Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w wyniku auditu certyfikującego przyznał 23 grudnia 2000 roku certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania BHP z wymaganiami normy PN-N-18001:1999 w następujących jednostkach organizacyjnych Elektrowni Bełchatów: Wydział Ciepłownictwa /WG/, Dział Warsztatów Remontów Urządzeń Elektrycznych /RE1/.