Blok technicznie  jest przystosowany do wymagań stawianych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.), które pozwalają na pracę takich jednostek w ograniczonym rocznym czasie pracy.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuje również, że zważywszy na wymagania środowiskowe blok 1 w Elektrowni Bełchatów będzie pracować po roku 2017 w wymiarze nie większym niż 1500 godzin rocznie oraz nie będzie mógł pracować z pełną mocą 370 MW,  jego moc osiągalna uwarunkowana będzie wysokością rzeczywistych emisji w odniesieniu do poziomów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.).

W okresie od 01.01.2018 r. do 14.01.2018 r. oraz od 03.04.2018 r. do 23.05.2018 r. zaplanowano postoje bloku, w trakcie których zostaną zrealizowane prace remontowe, umożliwiające dalszą eksploatację tej jednostki pod względem technicznym i pod względem bezpieczeństwa pracowników Oddziału Elektrowni Bełchatów.