Program zapobiega uszkodzeniom urządzeń i pozwala zrezygnować z dotychczasowych, kosztownych i czasochłonnych mechanicznych metod oczyszczania absorberów. Elektrownia Bełchatów, jako pierwsza w Polsce, skutecznie zmierzyła się z tym problemem. PGE GiEK i Megmar prowadzą również wspólny projekt, mający na celu poprawę sprawności odsiarczania spalin bez wzrostu zużycia energii, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery.

– Branża energetyki węglowej, która kojarzy się z tradycyjnymi metodami produkcji energii elektrycznej, również może być innowacyjna i dążyć do uzyskania jak najniższego poziomu emisji związków powstających w trakcie spalania węgla. W PGE GiEK stawiamy właśnie na nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem energii z węgla, a jedną z nich jest usprawnianie procesów z wykorzystaniem rozwiązań chemicznych. To ekonomiczna, a zarazem efektywna i ekologiczna metoda. Cieszy nas również fakt, że jako lider wytwarzania energii w Polsce mogliśmy nawiązać współpracę z firmą Megmar i tym samym wspierać krajową przedsiębiorczość i nowoczesne krajowe technologie. Metoda, którą razem wypracowaliśmy stanowi przełom w odsiarczaniu spalin, ponieważ zupełnie eliminuje problem narastania osadów w absorberze, a więc również czasochłonne i kosztowne przestoje – powiedział Sławomir Zawada prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Odsiarczanie spalin w elektrowniach węglowych tradycyjnie realizowane jest metodą mokrą, wapienno-gipsową, a jej produktem końcowym jest gips o właściwościach umożliwiających jego dalsze wykorzystanie przemysłowe. Efektem ubocznym procesu technologicznego w absorberze Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) jest wytrącanie się trudnych do usunięcia osadów, czego konsekwencją z kolei jest obniżenie sprawności odsiarczania spalin i występowanie awarii. Co więcej, mechaniczna metoda usuwania tych twardych osadów znacznie wydłuża czas postoju remontowego IOS i może powodować uszkodzenia oczyszczanych urządzeń i powłok ochronnych stosowanych na elementach jej układu i IOS.

PGE GiEK poszukując optymalnych rozwiązań technologicznych, które przełożą się na sprawność instalacji i obniżą poziom emisji dwutlenku siarki, nawiązało współpracę z firmą Megmar, dostarczającą dedykowane produkty chemiczne, korzystnie wpływające m.in. na procesy związane z produkcją energii. W Megmar przygotowano preparat, który dodany do absorbera IOS eliminuje tworzenie się osadów twardych. Przy przygotowaniu preparatu przyjęto, że nie będzie on toksyczny, będzie bezpieczny dla ludzi i urządzeń, a jednocześnie nie spowoduje zmniejszenia sprawności instalacji ani pogorszenia jakości otrzymywanego gipsu. Testy technologii zostały z powodzeniem przeprowadzone w Elektrowni Bełchatów.

Warunkiem koniecznym prowadzenia prób z wykorzystaniem innowacyjnej technologii było zastąpienie preparatem nowej generacji dotychczas stosowanej w Elektrowni Bełchatów mieszaniny neutralizującej pianę. Zakresem testu objęto absorber, który ze względu na przeprowadzony w nieodległym czasie remont wieży absorpcyjnej zapewnił wymagany stan czystości. Dzięki temu możliwe było uzyskanie pełnego obrazu działania nowego preparatu i obiektywnej oceny efektu.

Badania prowadzone przez 12 miesięcy wykazały, że poziom wszystkich zanieczyszczeń w zawiesinie z absorbera sukcesywnie spadał. Zmniejszył się także poziom zanieczyszczeń organicznych, o czym świadczy spadek zawartości takich pierwiastków jak żelazo i mangan. Malała również zawartość tlenku krzemu, glinu oraz innych tlenków mogących wytrącać sięw postaci osadu, ograniczając możliwość wytrącania się trudnych do usunięcia osadów twardych, przyczyniających się do szybszej degradacji instalacji. Dodatkowo spadek zawartości chlorków spowodował lepszą absorpcję SO2, a spadek zawartości fluorków oraz tlenków Na2O, K2O, MgO przełożył się na lepszą jakość gipsu uzyskanego w procesie odsiarczania spalin. 

Opisane wyniki testów zachęcają do wdrożenia programu sprawdzonego w Bełchatowie w pozostałych elektrowniach należących PGE GiEK. Ponadto obie firmy na drodze współpracy poszukują kolejnych nowatorskich rozwiązań, które już niedługo mogą usprawnić inne procesy związane z wytwarzaniem energii, m.in. mające na celu obniżenie poziomu emisji SO2.