2010

* 18 maja 2010 roku – Kapituła Łódzkiej Nagrody Jakości przyznała PGE Elektrowni Bełchatów S.A. status laureata II edycji Konkursu Łódzkiej Nagrody Jakości.

2009

* W czerwcu PGE Elektrownia Bełchatów S.A. otrzymała wyróżnienie „Nowy Impuls” „za pierwsze konkretne działania na rzecz rozwoju i wdrożenia czystych technologii węglowych”, czyli prace nad budową instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Wyróżnienie przyznawane jest przez Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł za promowanie nowych i energooszczędnych technologii, a także za działania kształtujące świadomość społeczną pod kątem efektywności energetycznej i działania na rzecz rozwoju rynku energii.

* 23-24 listopada 2009 roku – podczas XII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy PGE Elektrownia Bełchatów S.A. otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2010-2011. Została ona przyznana za uzyskane wyniki w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

2008

* Elektrownia Bełchatów otrzymała medal „Pracodawca Godny Naśladowania”. Medal został przyznany na wniosek Związku Pracodawców Elektrowni. Doceniono w ten sposób całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju firmy oraz zasług w tworzeniu dobrego wizerunku pracodawcy. 

* Elektrownia Bełchatów została laureatem Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”.

* Elektrownia otrzymała wyróżnienie w Raporcie Energy Wisdom Programm 2005-2007.

* Bełchatowska Elektrownia została laureatem Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” w kategorii Przedsiębiorstwo Produkcyjne. Kapituła 11 edycji konkursu wyróżniła tą prestiżową nagrodą jedno z wielu podejmowanych przez elektrownię działań proekologicznych, w szczególności obejmujące działania Elektrowni Bełchatów na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego.

* Elektrownia Bełchatów otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacja Roku 2008”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Innowacji FIRE oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI. Kapituła konkursu wyróżniła wdrożone w elektrowni nowoczesne metody badań nieniszczących materiałów oraz spoin metodą TOFD (polegającą na wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji fal ultradźwiękowych do wykrywania i oceny wad materiałów) i PHASED ARRAY (ultradźwiękowy system do pomiarów głowicami wieloprzetwornikowymi).

* Bełchatowska elektrownia wyróżniona została w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”,  prowadzonym przez redakcję miesięcznika „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Elektrownia nagrodzona została certyfikatem w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

* Elektrownia Bełchatów została laureatem konkursu o „Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki”, organizowanego przez Agencję Promocji Energii i redakcję miesięcznika „Energia. Poradnik producenta i użytkownika”. Elektrownia otrzymała nagrodę za „nieustający rozwój i działania modernizacyjne oraz za największą moc i najtańszą energię”.

2007

* Finansowanie inwestycji w Elektrowni Bełchatów uznano za najlepszą transakcją finansową w sektorze elektroenergetycznym w Europie w 2006 roku. „Euromoney Project Finance Magazine”, prestiżowe wydawnictwo finansowe o międzynarodowym zasięgu, uznał transakcję finansowania udzielonego Elektrowni Bełchatów na realizację programu inwestycyjnego, za najlepszą europejską transakcję w sektorze elektroenergetycznym w roku 2006.

* Elektrownia Bełchatów uzyskała tytuł Filar Polskiej Gospodarki województwa łódzkiego w podsumowaniu czwartej edycji plebiscytu „Filary Polskiej Gospodarki 2007”. Ranking, prowadzony przez „Puls Biznesu” i Caface Poland, jest wyznacznikiem pozytywnego wizerunku firm wśród społeczeństwa. Zwycięzcy wyłonieni zostają przez mieszkańców województw, oddających swe głosy przy pomocy sms-ów oraz Internetu, a także przez lokalne samorządy, instytucje społeczne i organizacje gospodarcze.

* Elektrownia Bełchatów została uhonorowana nagrodą w kategorii Prenumerator Roku w ramach konkursu „Partner Roku 2007” organizowanego przez firmę RUCH S.A.

2006

* Elektrownia Bełchatów otrzymała nominację do tytułu Złotego Lauru „Raportu Teleinfo 100”. To nie pierwsze tego typu wyróżnienie. W roku 2001, Elektrownia Bełchatów została uznana za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo branży energetycznej w Polsce. W roku 2004, Elektrownia Bełchatów otrzymała wyróżnienie w grupie 100 najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw i instytucji w kraju.

* Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka 2006 we Wrocławiu Elektrownia Bełchatów została nagrodzona statuetką Biały WęgielWdrożone w bełchatowskiej elektrowni rozwiązanie technologiczne instalacji odsysania pyłów wybuchowych wraz z hermetyzacją ich miejsc powstawania, zyskało uznanie kapituły konkursowej, która przyznaje instytucjom bądź osobom fizycznym wyróżnienia w dziedzinie nowych technologii energetycznych.

* Elektrownia Bełchatów została uhonorowana medalem „ Za zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska”. Odznaczenie to jest przyznawane przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody za działalność na rzecz środowiska przyrodniczego i wzorową współpracę z Ligą.