2005

* 21 czerwca 2005 roku – Centralny Instytut Ochrony Pracy uhonorował Elektrownię Bełchatów nagrodą w postaci „Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy”. To wyróżnienie było efektem podejmowanych w Elektrowni działań dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

2004

* 4 lutego 2004 roku – uzyskanie przez Laboratorium Pomiarowego Zakładu Automatyki Elektrowni „Bełchatów” S.A Certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 059, potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

* 5 listopada 2004 roku – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Elektrowni Bełchatów otrzymuje brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” od Ministra Obrony Narodowej.

2003

* 3 lutego 2003 roku – Elektrownia Bełchatów otrzymuje wyróżnienie w kategorii Firma Przyjazna Środowisku w IV edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

* 7 marca 2003 roku – Elektrownia Bełchatów uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji i IQNet nr JBS – 43/1/2003, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001 i PN-N 18001. Zakres certyfikatu obejmował: wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, usługi remontowe, telekomunikacyjne i zaopatrzeniowe, działania na rzecz ochrony środowiska, działania na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

* 3 kwietnia 2003 roku – Elektrownia Bełchatów  otrzymała pierwsze w Polsce Pozwolenie Zintegrowane określające warunki korzystania ze środowiska naturalnego. Pozwolenie zostało wydane przez Wojewodę Łódzkiego zgodnie z Dyrektywą UE 96/61/WE.

2002

* 9 stycznia 2002 roku Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznał Elektrowni Bełchatów certyfikat nr BS-1/1/2002 dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP.

* 20 listopada 2002 roku Elektrownia Bełchatów otrzymuje nagrodę Panteon Polskiej Ekologii. 

* 27 listopada 2002 roku Elektrownia Bełchatów otrzymuje tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play.

* 10 grudnia 2002 roku Elektrownia Bełchatów zostaje laureatem w IX edycji konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

* 30 grudnia 2002 roku – w wyniku przeprowadzonego auditu – Urząd Dozoru Technicznego przyznał Elektrowni Bełchatów certyfikat zarządzania jakością nr CSJ/040/2002, potwierdzający spełnienie wymogów normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń technicznych.

2001

* 13 czerwca 2001 roku jednostka certyfikująca RW TÜV przyznała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normami ISO 9002:1994 / EN ISO 9002:1994 dla Wydziału Zabezpieczeń Elektrycznych Zakładu Automatyki Elektrowni „Bełchatów” S.A. w zakresie: montażu, uruchomienia, serwisu i prac kontrolno -pomiarowych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektrycznej automatyki zabezpieczeniowej.

* 23 października 2001 roku Elektrownia Bełchatów, podczas kongresu TELEINFO 2001 w Warszawie, zostaje uznana za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w 2001 roku w kategorii energetyka.

2000

* Centralny Instytut Ochrony Pracy  w uznaniu wysiłków w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy wyróżnił Elektrownię Bełchatów Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

* Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w wyniku auditu certyfikującego przyznał 23 grudnia 2000 roku certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania BHP z wymaganiami normy PN-N-18001:1999 w następujących jednostkach organizacyjnych Elektrowni Bełchatów: Wydział Ciepłownictwa /WG/, Dział Warsztatów Remontów Urządzeń Elektrycznych /RE1/.