Po pozytywnym zakończeniu prób odbiorowych układu rozpałkowego nowy blok ponownie został zsynchronizowany z KSE (Krajowym Systemem Elektroenergetycznym) i stopniowo podnoszono jego obciążenie, aż do uzyskania mocy nominalnej 858 MW w dniu 30 czerwca o godzinie 12.50. Blok pracował z mocą nominalną ok. jednej godziny, następnie moc została obniżona do 700MW. Kolejne dni rozruchu to optymalizacja i regulacja systemów bloku.

W tygodniu 27 zaplanowano pracę ze zmiennym obciążeniem w zakresie 350 – 800 MW, zaplanowano również kilkugodzinną pracę z obciążeniem nominalnym. Podczas zmian obciążenia planowane jest przeprowadzenie optymalizacji procesu spalania w komorze paleniskowej.