PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Knauf INTERNATIONAL GmbH i Knauf Bełchatów Sp. z o.o., podpisały w dniu wczorajszym list intencyjny, w którym strony zobowiązują się do ustalenia zasad dalszej współpracy w dziedzinie zagospodarowania na warunkach rynkowych gipsu syntetycznego będącego produktem ubocznym instalacji odsiarczania spalin przy produkcji energii elektrycznej w Oddziałach PGE GiEK SA – Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Opole, Zespole Elektrowni Dolna Odra, a także w przyszłości w Elektrowni Turów, celem dalszego przerabiania go na materiały budowlane na bazie gipsu.

Strony zainteresowane są wieloletnią współpracą sięgającą roku 2050. PGE GiEK SA przewiduje, iż szczególnie Elektrownia Bełchatów ze względu na największą ilość produkowanego gipsu będzie zaopatrywać zakłady Knauf w gips z instalacji odsiarczania spalin do około 2035 r., a w dalszym okresie będzie również udostępniać gips zdeponowany w magazynie gipsu zlokalizowanym na zwałowisku Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.  

Podpisanie Listu Intencyjnego jest wynikiem długoletniej, dobrej współpracy obu firm. Współpraca ta pozwala na osiąganie wzajemnych korzyści przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Gipsy syntetyczne wytwarzane w instalacjach PGE GiEK SA charakteryzują się doskonałymi parametrami, które zostały docenione przez lidera tej branży firmę Knauf. Wyższe wymogi z zakresu ochrony powietrza będą powodowały powstawanie w najbliższych latach coraz większych ilości gipsów syntetycznych i mam nadzieję, że zawarte dziś porozumienie pozwoli na rozwiązanie problemu nadwyżek gipsu syntetycznego, a firmie Knauf zapewni bazę doskonałego surowca na wiele kolejnych lat – powiedział Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK SA.

  Podpisanie Listu intencyjnego z PGE GiEK SA określającego chęć współpracy Stron co najmniej do roku 2050, jednoznacznie wskazuje na intencje firmy Knauf odnośnie dalszej obecności w Polsce. Okazję ku temu daje potrzeba zagospodarowania całości gipsów, które będą produkowane w elektrowniach PGE GiEK SA. Wykorzystanie gipsów syntetycznych uzyskiwanych w procesie odsiarczania spalin energetyki, to przykład niezwykle ważnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz ekologicznych i zdrowych rozwiązań dla ludzi. Nasze działanie ma jeszcze jeden bardzo istotny element ekologiczny – ochronę surowców naturalnych, w tym przypadku złóż naturalnego kamienia gipsowego – powiedział Maciej Kwiatkowski, Dyrektor Koordynacyjny Grupy Knauf Polska.

PGE GiEK SA jest krajowym liderem produkcji energii elektrycznej i ciepła, a jednocześnie liderem w produkcji gipsu syntetycznego, który jest ubocznym produktem spalania węgla brunatnego i węgla kamiennego.

Knauf INTERNATIONAL GmbH i Knauf Bełchatów są światowym producentem materiałów i prefabrykatów budowlanych na bazie gipsu oraz odbiorcą gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin z PGE GiEK SA.