Dziękuję wszystkim pracownikom i mieszkańcom za udział w kolejnej akcji krwiodawczej przeprowadzonej w siedzibie PGE GiEK. Nasi pracownicy zrzeszeni w pięciu klubach, które funkcjonują w naszych oddziałach, zarażają szlachetną i bezinteresowną ideą coraz większe grono potencjalnych krwiodawców – mówi Sławomir Podkówka, reprezentujący zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Krwiodawstwo w PGE GiEK ma długą, kilkudziesięcioletnią tradycję. Pięć klubów HDK, działających przy kopalniach i elektrowniach spółki, zrzesza kilkuset krwiodawców, którym bliska jest uniwersalna idea niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

elbelchatow_site