elektrownia-belchatow-widok-z-gory.jpg

To pionierskie w kraju rozwiązanie, którego rezultatem będzie magazyn energii elektrycznej w technologii baterii elektrochemicznych, zintegrowany z blokiem konwencjonalnym  – mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Podstawową funkcją magazynu, w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku, będzie zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego. Jest to szczególnie istotne w szczytach dobowych zapotrzebowania na energię elektryczną. W ramach projektu badawczego przeanalizujemy również m.in. możliwość zasilania z magazynu energii wybranych urządzeń pomocniczych, zapewnienia natychmiastowej reakcji na wystąpienie przerwy w zasilaniu podstawowym oraz optymalizacji poboru energii na potrzeby ogólne bloków. Realizacja projektu pilotażowego pozwoli także przetestować wykorzystanie magazynu energii elektrycznej pod kątem rynku mocy oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego.

Magazynowanie energii to obecnie jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu elektroenergetycznego na świecie. Magazyny pozwalają gromadzić energię, a następnie dostarczać ją zgodnie z określonymi parametrami. Jest to szczególnie ważne w warunkach zwiększającego się udziału odnawialnych źródeł w strukturze wytwarzania. Równoważenie popytu i podaży energii jest dużym wyzwaniem, ponieważ jej produkcja nie zawsze wiąże się z bieżącym zapotrzebowaniem w systemie elektroenergetycznym. Jednak podobne problemy występują również w energetyce konwencjonalnej. Magazyny energii pomagają rozwiązać ten problem.

Bełchatowski projekt jest realizowany w ramach szerszego Programu Magazynowania Energii uruchomionego w Grupie PGE. Program jest kompleksowy i odnosi się do głównych obszarów biznesowych PGE: wytwarzania, dystrybucji i obrotu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Po zakończeniu badań i testów dotyczących magazynu o mocy 1 MW, rozważymy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu o większej mocy. Oczywiście, należy to powiązać z wynikami projektu pilotażowego oraz określeniem preferowanej funkcjonalności magazynu i analizą ekonomiczną. Realizowany w Elektrowni Bełchatów projekt jest jednym z elementów naszej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi polski sektor energetyczny w procesie zmiany modelu rynku energii elektrycznej. Ten innowacyjny projekt doskonale wpisuje się także w naszą statutową misję zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

elektrownia-belchatow-blok-858-mw-jpg

Grupa PGE rozwija również inne projekty z obszaru magazynowania energii, który ma szansę stać się ważną i dochodową częścią całego systemu energetycznego. Obecnie PGE pracuje nad ośmioma takimi projektami o łącznej mocy wstępnie szacowanej na około 40 MW m.in. przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i farmie wiatrowej Karnice I.

Najstarszą i dotychczas najpowszechniej wykorzystywaną formą magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym są elektrownie szczytowo-pompowe. Udział jednostek PGE w łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce wynosi około 85 proc. W kontekście dynamicznych zmian i przyszłości polskiego sektora energetycznego, magazynowanie energii nie może jednak ograniczać się tylko do układów szczytowo-pompowych. Program Magazynowania Energii jest więc kompleksową odpowiedzią lidera polskiego sektora elektroenergetycznego na potrzebę systemowego rozwoju technologii magazynowania.

elbelchatow_site