glowne-forum-dyskusyjne-z-udzialem-min.-gawedy.jpg

Sympozjum jest największym w Polsce wydarzeniem w całości poświęconym branży elektroenergetycznej. Pierwszy dzień sympozjum, 9 września, upłynął pod hasłem Forum energetycznego – rozmowach zdominowanych przez temat strategii energetycznej 2040. W dyskusji uczestniczyli m.in. Adam Gawęda, wiceminister energii, i Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK. Rozmowy toczyły się także wokół m.in. neutralności węglowej, zeroemisyjnych źródeł energii, unii energetycznej, rozwoju OZE i energetycznej doktrynie Polski.

otwarcie-sympozjum-prezes-ostrowski_1.jpg

Podczas otwarcia sympozjum, Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podkreślał, że bogactwo tematyki, jaka jest przedmiotem sesji referatowych i dyskusji, doskonale nawiązuje do aktualnej rzeczywistości branży energetycznej. – My jesteśmy praktykami. Mamy swoją wiedzę i doświadczenia, natomiast praca nad nowymi rozwiązaniami, które pozwolą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, poprawić efektywność, obniżyć koszty wytwarzania energii, z uwzględnieniem tych wszystkich ograniczeń, o których będziemy też rozmawiać i dyskutować, wymaga współpracy świata nauki i świata przemysłu. To jest to miejsce i ten czas, kiedy mamy okazję przedstawić swoją wiedzę, doświadczenia, wypracować propozycje, które mamy później prezentować jako kierunkowe i modelowe rozwiązania do adaptacji w naszych strategiach – powiedział Robert Ostrowski.

prezes-grudzien-prezentacja-otwierajaca.jpg

Pierwszego dnia konferencji, referat „Kierunki rozwoju PGE GiEK w dbałości o bezpieczeństwo energetyczne Polski” wygłosił Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds., inwestycji i zarządzania majątkiem.

– PGE GiEK jest świadoma stojących przed nią wyzwań związanych z zagrożeniami płynącymi z otoczenia rynkowego oraz z potrzebą unowocześnienia energetyki w Polsce. Zamierzamy konsekwentnie podejmować wszelkie niezbędne działania, aby w pełni wykorzystać potencjał branżowego lidera i dalej umacniać się na tej pozycji – podkreślał Norbert Grudzień. Wiceprezes Grudzień wziął także udział w debacie energetycznej „Strategia dla energetyki”.

Z kolei Mirosław Niewiadomski, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w sesji wprowadzającej kongresu zaprezentował referat „Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość dla następnych pokoleń”, w której wymienione zostały wszystkie osiągnięcia i plany spółki PGE GiEK w kontekście ochrony środowiska.

W debacie ciepłowniczej: Strategia dla ciepłownictwa wziął udział Marek Ciapała, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania.

Moc z Opola - Klucz Sukcesu

wreczenie-klucza-sukcesu-prezesowi-pge-giek-przez-min.-gawede.jpg

Podczas wieczornej gali rozdane zostały nagrody wydawnictwa BMP - Klucze Sukcesu. PGE GiEK otrzymało to wyróżnienie za budowę bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole. Adam Gawęda, wiceminister energii, wygłosił laudację i wręczył statuetkę Robertowi Ostrowskiemu, prezesowi spółki. W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiej gospodarki, ponieważ elektrownia Opole znajdzie się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i trzecią co do wielkości elektrownią w kraju. Wiceminister zwrócił także uwagę na zastosowane przy budowie nowoczesne technologie, które pozwalają spełnić obowiązujące krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska.

Spośród ponad 70 referatów kilka wygłosili przedstawiciele PGE GiEK, przekazując informacje m.in. o modernizacjach naszych bloków, które dostosowujemy do coraz bardziej wyśrubowanych norm związanych z polityką klimatyczną UE:

  • Jerzy Kondratowicz, dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK: Nowoczesna energetyka konwencjonalna – nowe bloki energetyczne w PGE GiEK
  • Mirosław Niewiadomski, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska PGE GiEK: Wyzwania jakościowe oraz ilościowe dla środowiska w kontekście dynamicznych zmian w regulacjach unijnych
  • Jacek Śniegowski, dyrektor ds. technicznych Zespołu Elektrowni Dolna Odra: Projekt budowy dwóch bloków gazowo – parowych w Elektrowni Dolna Odra w perspektywie zmian w polskim systemie elektroenergetycznym.
  • Mirosław Waroch, dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem PGE GiEK: Zarządzanie majątkiem wytwórczym w PGE GiEK
  • Wioletta Starczewska, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE GiEK: Rozwój innowacyjności w PGE GiEK – potencjał i wyzywania.
  • Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów: Zmniejszenie energochłonności urządzeń potrzeb własnych na skutek realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w Elektrowni.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, na której swoje wyroby prezentowały firmy współpracujące z branżą elektroenergetyczną. Podczas konferencji zorganizowano dwie wycieczki techniczne do Elektrowni Bełchatów i KWB Bełchatów.

otwarcie-stoisk-wystawienniczych-przez-prezesow.jpg

Okazją do odwiedzenia elektrowni były obchody Dnia Energetyka, w ramach którego Elektrownia Bełchatów otworzyła przed zwiedzającymi zarówno teren bloków 3-12, jak również umożliwiła wejście na teren bloku 858 MW. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, pierwsze grupy, pod opieką wykwalifikowanych przewodników - na co dzień pracowników elektrowni, rozpoczęły zwiedzanie już o godz. 9.00. Ostatnie grupy weszły na teren zakładu o godz. 13.00. Była to jedyna w roku okazja do zobaczenia z bliska pracy bełchatowskich energetyków i poznania tajników procesu technologicznego wytwarzania energii.

elbelchatow_site