O sympozjum

Sympozjum naukowo-techniczne Energetyka Bełchatów to największe w Polsce wydarzenie poświęcone branży elektroenergetycznej. To platforma jednocząca specjalistów i naukowców z prestiżowych uczelni, firm i organizacji. Organizatorem – tradycyjnie firma BMP, wydawca czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portalu branżowego www.kierunekENERGETYKA.pl.

W tym roku, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID 19 konferencja odbyła się w formule online.