W swojej 40-letniej historii członkowie Klubu Honorowych dawców Krwi z Elektrowni Bełchatów oddali w sumie blisko 6,5 tysiąca litrów krwi i przeprowadzili ponad 260 akcji. Obecnie klub zrzesza ok. 220 krwiodawców – głównie pracowników elektrowni, do których dołączają członkowie rodzin, wolontariusze i sympatycy.

– Serdecznie gratuluję jubileuszu Klubowi z Elektrowni Bełchatów. Wierzę, że szczodrość, wrażliwość i empatia krwiodawców są dla każdego z nas wzorem. Ta szlachetna idea zasługuje na najwyższe słowa uznania. Jestem wdzięczna za niesienie bezinteresownej pomocy, która stała się bezcenną wartością godną naśladowania, a dziś w trakcie pandemii, nabiera szczególnego znaczenia – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W Elektrowni Bełchatów idea honorowego krwiodawstwa miała swój początek w latach 80. ubiegłego wieku, jeszcze podczas budowy nowej elektrowni. Wówczas energetycy przyłączali się do zbiórek krwi organizowanych przez klub górników z Kopalni Bełchatów. Inicjatywa powołania do życia własnego klubu spotkała się z entuzjazmem i w sierpniu 1980 r. pracownicy nowo budowanej elektrowni mieli już własny klub, który powstał w strukturach PCK.

– Swoje pierwsze akcje klub organizował jeszcze zanim popłynął prąd z nowej elektrowni. Kolejni prezesi Władysław Robocień, Andrzej Teterwak, Władysław Siemaszko, Janusz Publicewicz, Jan Ogrodniczak i Józef Pawlak wraz z członkami klubu stworzyli wyjątkową organizację, dzięki której czerwonokrzyska idea honorowego krwiodawstwa rozwijała się, zataczając w zakładzie coraz szersze kręgi. Naszym rekordzistą krwiodawcą jest były prezes klubu Władysław Siemaszko, który na swoim koncie ma ponad 84 l oddanej krwi. Dzisiaj klub jest jedną z wielu organizacji w elektrowni, której działalność daleko wybiega poza akcje krwiodawstwa podkreśla obecny prezes klubu Jacek Tokarczyk.

Krwiodawcy z elektrowni oddają krew zarówno indywidualnie, jak i podczas organizowanych wspólnych zbiórek, m.in. z okazji Dnia Energetyka, spontanicznych i charytatywnych akcji „Na ratunek”, a także wyjazdowych, w tym do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie czy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Warto dodać, że przy budowie tej ostatniej placówki wielu krwiodawców pracowało jako wolontariusze.

Klub wielokrotnie organizował Ogólnopolską Spartakiadę HDK „Energetyki” oraz angażował się w pomoc najuboższym poprzez udział w kwestach, zbiórkach odzieży i żywności. Jest także współorganizatorem festynu prozdrowotnego „Zdrowa Niedziela”, profilaktycznej imprezy dla mieszkańców Bełchatowa oraz „Jesiennych Spotkań Młodych Krwiodawców”. Organizuje rodzinne pikniki majowe, spływy kajakowe oraz pielgrzymki. Współpracuje z wieloma klubami w Polsce, a od kilku lat wspólnie z Powiatowym Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów, które w tym roku obchodziło jubileusz 45-lecia, bierze udział w cyklicznych akcjach organizowanych w Centrali PGE GiEK w Bełchatowie.

– Uczestniczymy także w akcjach rejestracyjnych potencjalnych dawców szpiku kostnego, a gros z nich jest organizowanych z naszej inicjatywy lub przy naszym wsparciu. Wielu naszych członków klubu jest zarejestrowanych w banku szpiku. Naszą działalność opieramy na uniwersalnej idei niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Jubileuszowe obchody są doskonała okazja, by o tym przypomnieć i podziękować wszystkim tym wartościowym ludziom, którzy tę szlachetną ideę realizują w swoim życiu, a także zachęcić do przyłączenia do ich grona dodaje Jacek Tokarczyk.

5 grudnia w intencji krwiodawców Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi płk Zenon Surma i kapelan klubu elektrowni ks. Andrzej Kietla odprawili mszę. Po nabożeństwie wyróżniono honorowych krwiodawców, którzy bezinteresownie dzielą się najcenniejszym darem. Odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, przyznawaną przez Ministra Zdrowia odznaczono sześcioro krwiodawców. Klub elektrowni otrzymał Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia, natomiast trzech krwiodawców odznakę IV stopnia.

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III otrzymało ośmiu krwiodawców, a wręczyli je prezes Oddziału Rejonowego PCK - Jan Ogrodniczak i Andrzej Chałupka z Krajowej Rady HDK PCK. Sześcioro krwiodawców otrzymało odznaczenia Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, które wręczyła dyrektor łódzkiego RCKiK Agata Wcisło.

Medal Złoty Zasłużony dla Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów otrzymał Krajowy Duszpasterz HDK płk. Zenon Surma, natomiast członkowie klubu elektrowni otrzymali Srebrne i Brązowe Medale. Wręczali je przewodniczący Kapituły Medalu - Władysław Siemaszko wraz z Janem Leśnikowskim.

Wszyscy odznaczeni otrzymali pamiątkowe albumy 45-lecia Elektrowni Bełchatów, ufundowane przez PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów oraz albumy historyczno-patriotyczne, które wręczał Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Zarząd klubu uhonorował wszystkich gości pamiątkowym Medalem 40-lecia powstania klubu.

W imieniu Zarządu PGE GiEK życzenia krwiodawcom złożył wiceprezes Andrzej Kopertowski.

Po mszy na skwerze HDK przy ul. Staszica w Bełchatowie złożono kwiaty pod obeliskiem poświęconym krwiodawcom z regionu.

elbelchatow_site