pge-giek-sa-o_elb_n.jpg

Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. Pracodawca oceniany jest przede wszystkim poprzez pryzmat przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy.

Ważnym elementem w aspekcie oceny stanu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest ilość zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jak mówi Paweł Noga, dyrektor bełchatowskiej elektrowni, elementami, które pozwoliły na zdobycie tej nagrody, są również popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, działania na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w zakładzie, a także ponoszone nakłady inwestycyjne.

Jako pracodawca staramy się zawsze wspierać swoich pracowników w podnoszeniu poziomu świadomości i zaangażowania, promujemy innowacje w zakresie w bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Jednym z naszych celów strategicznych prowadzonej polityki jest nieustanne podnoszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez ograniczenie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i poprawę warunków higieniczno-sanitarnych – wyjaśnia Paweł Noga, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów kładzie nacisk również na stałe zarządzanie i monitorowanie ryzyka zawodowego na odpowiednim, akceptowalnym poziomie.

Organizujemy corocznie konkursy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także na temat bezwypadkowej pracy w komórkach organizacyjnych. W ostatnim czasie dużym wyzwaniem dla nas jest modernizacja bloków energetycznych w zakresie organizacyjnym i technicznym oraz zapewnienie zarówno przez nas, jak i przez wykonawców zewnętrznych, właściwych i bezpiecznych warunków pracy. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest nieodłącznym i naturalnym elementem codziennej działalności biznesowej, co w praktyce oznacza zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny – podsumowuje dyrektor Paweł Noga.

elbelchatow_site