Elektrownia Bełchatów otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Elektrownia Bełchatów oceniana była pod względem wskaźników wypadkowości przy pracy i chorób zawodowych, działań na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bhp i podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo ważnym elementem oceny były także prowadzone przez przedsiębiorstwa działania profilaktyczne i osiągane efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, upowszechnianie tych efektów w mediach oraz poziom aktywności w tym obszarze.

Do grona Liderów Bezpiecznej Pracy Elektrownia Bełchatów należy już od piętnastu lat – mówi Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów. Pierwszą, Zieloną Kartę Lidera otrzymała w 2000 roku w uznaniu wysiłków w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Złotą kartą zostaliśmy uhonorowani również pięć lat później. To wyróżnienie było efektem działań podejmowanych dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Kolejne Złote Karty, to rok 2009 i 2014. Innym potwierdzeniem naszej dbałości o zachowanie bezpiecznych warunków dla pracowników jest fakt, że w ubiegłym roku Elektrownia Bełchatów została zwycięzcą XXI prestiżowego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, przeprowadzanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Zostaliśmy tym samym uznani za wzór dla firm, które w praktyce realizują zasadę, że ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej wagi - podkreśla.

Elektrownia Bełchatów należy do grona Liderów Bezpiecznej Pracy i może być stawiana za wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. W zależności od rezultatów uzyskiwanych w działalności prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także od zakresu i wyników współdziałania z instytutem, liderzy są wyróżniani: zieloną, srebrną lub złotą kartą lidera bezpiecznej pracy.

W gronie wyróżnionych Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy znalazł się jeszcze jeden oddział spółki PGE GiEK – Zespół Elektrowni Dolna Odra.

elbelchatow_site