W tym roku, po raz 20., wyróżnione zostały firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbyła się 25 października 2017 r. w Rzeszowie. W imieniu Elektrowni Bełcható1)w Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy odebrał dyrektor Marek Ciapała.

Forum liderów funkcjonuje przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym od 1998 roku. Elektrownia Bełchatów należy do tego grona od 2000 roku, a od 2005 roku wyróżniana jest Złotą Kartą. Nominowani do otrzymania wyróżnienia oceniani są w różnych aspektach. Pod uwagę brane są wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, podejmowane działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem jest eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi lub uciążliwymi w środowisku pracy, zapewnianie stosowania prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także prowadzona działalność informacyjna, popularyzacyjna i szkoleniowa mająca na celu kształtowanie świadomości pracowników i najbliższego środowiska w zakresie tworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy. 

To wyróżnienie jest jednocześnie potwierdzeniem powodzenia wysiłków Elektrowni Bełchatów, podejmowanych w kierunku stworzenia jak najlepszych warunków dla naszych pracowników, dostrzeżenie i docenienie działań prowadzonych w celu zapewnienia pracownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Największą wartością spółki są ludzie, dlatego zależy nam na stworzeniu dla nich najlepszych warunków pracy – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK.

Ważnym elementem prowadzonych działań w kierunku poprawy warunków pracy jest coroczny konkurs organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, w którym aktywnie biorą udział bełchatowscy energetycy. – Pracownicy Elektrowni wyróżniani są za zgłaszane wnioski dotyczące rozwiązań technicznych lub organizacyjnych poprawy bezpieczeństwa pracy. Analizowana jest także współpraca i praktyczne wykorzystywanie dorobku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy do poprawy warunków pracy w zakresie prowadzonych badań naukowych, doradztwa i interpretacji wymagań prawnych – powiedział Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Obecnie do grona Liderów Bezpiecznej Pracy należy 126 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. Wśród oddziałów spółki PGE GiEK, Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy posiada Zespołów Elektrowni Dolna Odra, a Srebrną Elektrownia Turów.

 

elbelchatow_site