W oficjalnych uroczystościach administrację szczebla rządowego reprezentowali przedstawiciele Rządu RP na czele z wojewodą łódzkim Zbigniewem Rauem, posłowie m.in: Anna Milczanowska, Małgorzata Janowska, Marek Matuszewski, liczni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele uczelni, służb mundurowych, spółek i instytucji  oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Ryszardem Wasiłkiem oraz prezesem zarządu PGE GiEK – Sławomirem Zawadą.

Osiągnęliśmy znacznie więcej

Wiceprezes Ryszard Wasiłek składając życzenia z okazji Dnia Energetyka, zaznaczył, że energetyka od kilku lat nie jest  łatwą branżą. - Tym bardziej cieszę się, że pomimo wyzwań, jakie stawia przed nami otoczenie gospodarcze mogę przy okazji naszego branżowego święta mówić o naszych sukcesach. Rok temu zapewniałem Państwa, że dołożymy wszelkich starań, by Grupa PGE zachowała pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym. I dzięki Państwa zaangażowaniu oraz naszej wspólnej pracy udało się nam osiągnąć znacznie więcej. PGE dziś umocniło się na pozycji lidera na polskim rynku elektroenergetycznym będąc jednocześnie największym inwestorem w kraju i tym samym kołem zamachowym polskiej gospodarki, dając dziesiątkom tysięcy rodzin pracę i godziwe zarobki.

Polsce potrzebne są dziś wysokosprawne aktywa węglowe zużywające mniej paliwa przy większej mocy i znacznie niższej emisji. Grupa PGE konsekwentnie inwestuje więc w rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych opartych na paliwach kopalnych. W tym zakresie decyzje zmierzające do odmłodzenia i unowocześnienia naszej floty wytwórczej były jak najbardziej trafne. Wychodzimy z założenia, że nowoczesna energetyka konwencjonalna, to energetyka minimalizująca swój wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie charakteryzująca się wysoką sprawnością wytwarzania i dyspozycyjnością. Potwierdzają to osiągane przez PGE wyniki finansowe i systematyczny wzrost produkcji energii elektrycznej – mówił Ryszard Wasiłek.

Wiceprezes podkreślał także, że dzięki efektywnej modernizacji Elektrowni Bełchatów Grupa wyprodukowała w pierwszym półroczu 2017 roku o 10 proc. więcej energii - prawie 20 TWh z 28 TWh pochodziło z węgla brunatnego. - To aż o 20 proc. więcej, niż przed rokiem. Te dane podkreślają nie tylko efektywność prac modernizacyjnych, ale przede wszystkim znaczenie paliwa, jakim jest węgiel brunatny w polskim systemie energetycznym. Zarówno dla Polski, jak i PGE węgiel brunatny, tuż po węglu kamiennym, jest dzisiaj głównym surowcem, który pozwala na zabezpieczenie blisko 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie zasobów tego paliwa jest od lat kluczowym zadaniem i troską Grupy PGE - dodał Ryszard Wasiłek, zapewniając jedocześnie, że PGE wspiera wszelkie starania w kierunku uruchomienia nowych kopalni i eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego .

Dobre wyniki PGE GiEK  

Prezes zarządu PGE GiEK Sławomir Zawada zwracał uwagę, że mimo dużych wyzwań związanych z dynamicznymi zmianami prawnych i ekonomicznych regulacji, polityką klimatyczną czy wymogami ochrony środowiska, PGE GiEK osiąga imponujące wyniki. - Wszystkie te aspekty, uwzględnione w wieloletniej strategii, determinują systematyczną realizację programów modernizacyjnych i inwestycyjnych, wykorzystujących najlepsze aktualnie rozwiązania techniczne, uwzględniające tak ważne kwestie ekologiczne – mówił Sławomir Zawada. Produkcja netto energii elektrycznej za 2016 rok wyniosła niemal 52 TWh, moc elektryczna zainstalowana – prawie 11 GW, udział w krajowej produkcji – 38 proc., produkcja ciepła – 19 mln GJ rocznie. PGE GiEK generuje ok. 50 proc. EBITDA Grupy Kapitałowej PGE. - Mamy świadomość, że spoczywa na nas ciężar zapewnienia niezawodnych i niedrogich dostaw energii. Dlatego zdecydowanie potrzebne są wielkie inwestycje i my je realizujemy. Inwestujemy w nowe moce, a wśród kluczowych przedsięwzięć wymienię te pierwszoplanowe: budowa nowych bloków energetycznych w Opolu oraz Turowie, kompleksowy Program Modernizacji Bloków w Elektrowni Bełchatów,  inwestycje w elektrociepłowniach, w tym instalacja ITPOE. - Chciałbym podkreślić, że jesteśmy świadomi stojących przed nami wyzwań i zagrożeń wynikających z potrzeby unowocześniania energetyki w Polsce oraz otoczenia rynkowego dlatego konsekwentnie podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby w pełni wykorzystać nasz potencjał i umacniać pozycję pierwszego wśród najlepszych – zapewniał Sławomir Zawada. Prezes PGE GiEK podziękował za wsparcie zarówno od władz krajowych, parlamentarzystów oraz samorządowców wszystkich regionów, gdzie spółka prowadzi swoją działalność. - Wielokrotnie powtarzany przez przedstawicieli naszego rządu, mocny, jednoznaczny głos, podkreślający znaczenie polskiej energetyki i kierunki jej rozwoju, jest fundamentem, na którym możemy mocno oprzeć nasze działania – dodał Sławomir Zawada.

Dla osób, które podczas uroczystości zostały wyróżnione państwowymi i branżowymi odznaczeniami Dzień Energetyka nabrał wyjątkowego charakteru. Pracowników uhonorowano Złotymi, Srebrnymi i Brązowym Medalami za Długoletnią Służbę, resortową odznaką „Za Zasługi dla Energetyki”, oznaką honorową „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, a także odznaką honorową „Zasłużony dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna”. Dyplomami uhonorowano także pracowników zaangażowanych w rozwój innowacyjności.   

Akademię zakończył występ artystyczny bełchatowskiego zespołu Messalina.

W poniedziałek, 14 sierpnia, w dniu patrona energetyków, św. Maksymiliana, w Kościele Parafialnym p.w. Zesłania Ducha Świętego na os. Przytorze w Bełchatowie zostanie odprawiona msza święta w intencji energetyków, celebrowana przez biskupa Adama Lepę.

elbelchatow_site