Od grudnia 2010 r. w Elektrowni Bełchatów trwa rozruch urządzeń i układów technologicznych bloku 858 MW. Ma on m.in. dać odpowiedź, czy wszystkie elementy i układy osiągają parametry zapisane w projekcie technicznym, a jednostka jest gotowa do współpracy z Krajowym Systemem Energetycznym.

elbelchatow_site