Nasze oddziały

Statuetki za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska wręczono beneficjentom Funduszu podczas gali podsumowującej Obchody Jubileuszu 20 – lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uroczystość odbyła się 5 grudnia 2013 r. w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

PGE GiEK SA została wyróżniona przez WFOŚiGW statuetką „Lider w dziedzinie Ochrona Powietrza – Lider redukcji emisji w przemyśle i energetyce”.

Spółka w grudniu 2012 roku podpisała umowy pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę prawie 57 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w Elektrowni Bełchatów: „Modernizacja IOS bloków 5 i 6” oraz „Budowa instalacji dawkowania kwasu organicznego na blokach 2-12”.

Inwestycje te są częścią szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego spółki mającego na celu dostosowanie instalacji wytwórczych PGE GiEK SA do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych. Realizacja inwestycji zgodnie z przewidywaniami ma ograniczyć emisje tlenków siarki do atmosfery o około 17 250 ton rocznie. Współpraca z WFOŚiGW w Łodzi pozwoli naszej Spółce sfinansować ponad 43% kosztów projektów szacowanych na ponad 130 mln zł. – mówi Roman Forma, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK SA.

Otrzymane wsparcie uczyniło spółkę największym beneficjentem WFOŚiGW w Łodzi w 2012 r.

Ponadto do końca 2013 roku spółka planuje podpisać kolejną umowę o pożyczkę preferencyjną na 50 mln zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła bloku nr 2 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów”.

Dzięki inicjatywom współfinansowanym m.in. ze środków WFOŚiGW w Łodzi możemy cieszyć się czystszym środowiskiem w regionie. Cenimy sobie dotychczasową współpracę z WFOŚiGW w Łodzi i liczymy na dalszy jej rozwój w przyszłości – dodaje wiceprezes Roman Forma.

elbelchatow_site