PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów została laureatem tegorocznej, XIX edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii ,,duże organizacje produkcyjno – usługowe’’.  Uzyskany tytuł pozwala bełchatowskej elektrowni być przykładem dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości, ponieważ ,,Zarządzanie przez Jakość – TQM – jest nowym rodzajem zbiorowego wysiłku załogi zorientowanego na ustawiczne doskonalenie zarządzania we wszystkich aspektach, sferach i efektach działalności organizacji’’ – jak podaje Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promowanie nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym i międzynarodowym. Organizatorami konkursu są : Krajowa  Izba  Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz  Klub Polskie Forum ISO 9000.

elbelchatow_site