Nasze oddziały

W dniu 21 grudnia 2011r. została zakończona kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloku nr 6. Głównym wykonawcą modernizacji, o wartości blisko 1 mld zł było konsorcjum firm Alstom.

W ruchu próbnym bloku, który odbył się z udziałem przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych zostały wykonane wszystkie próby odbiorowe zakończone wynikiem pozytywnym, co potwierdza osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych.

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych  prac na bloku nr 6  w ramach „Kompleksowego Programu Rekonstrukcji i Modernizacji Bloków nr 3-12” pozwoliło uzyskać zakładane cele modernizacji jakimi były: podniesienie mocy bloku do 394 MW, podniesie sprawności bloku o ok. 2 punkty procentowe, a w szczególności obniżenie emisji NOX i pyłu do wymagań, które będą obowiązywać po roku 2016. Ponadto głęboka modernizacja urządzeń bloku nr 6 przyczyni się do wydłużenia okresu żywotności tego bloku o ok. 160 tys. godzin dalszej pracy – poinformował Tadeusz Banasiak Dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów.

elbelchatow_site