Po zakończonym remoncie przeprowadzono testy mocy maksymalnej, minimalnej i zdolności regulacyjnych, przy udziale przedstawicieli Operatora Systemu Przesyłowego (PSE SA), potwierdzające uzyskanie przez blok nr 2 mocy osiągalnej 370 MW.

Do zawartej pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, został podpisany aneks dotyczący podwyższenia z dniem 21 marca 2017 r. mocy osiągalnej bloku nr 2.

Elektrownia Bełchatów jest liderem wśród polskich wytwórców energii. Stale utrzymuje ponad 20-procentowy udział w produkcji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a to oznacza, że aż 1/5 krajowej energii elektrycznej pochodzi z Bełchatowa.

elbelchatow_site