Laur Białego Tygrysa dyrektor elektrowni otrzymał za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki. Nagrodę wręczono po zakończeniu 10. jubileuszowej konferencji problemowej ENERGETYKON odbywającej się w tym roku w Centrum Energetyki AGH w Krakowie.

Marek Ciapała jest dyrektorem Elektrowni Bełchatów od 2012 roku. Z energetyką związany jest od początku swojej drogi zawodowej. Karierę rozpoczął w 1987 roku w Elektrowni Opole, gdzie zajmował stanowiska różnych szczebli. W BOT Górnictwo i Energetyka pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem, zaś w centrali PGE GiEK – Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem.

– Marek Ciapała jest wysokiej klasy specjalistą i posiada rozległą wiedzę w zakresie zagadnień związanych z dziedzinami elektrotechniki (szczególnie energoelektroniki) oraz automatyki. Posiada wysokie umiejętności organizowania pracy służb podległych oraz umiejętności kierowania dużymi zespołami ludzkimimówi  Krzysztof Domagała, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Jako dyrektor Elektrowni Bełchatów wykazuje się zarówno wiedzą fachową, jak i doskonałymi umiejętnościami menadżerskimi, czynnie uczestnicząc w realizacji strategii spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – dodał. 

Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki przyznawany jest wybitnym energetykom, firmom energetycznym oraz związanym z energetyką producentom a także podmiotom, które osiągnęły znaczące efekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Laury przyznają wybitni naukowcy i praktycy – osoby znane w środowisku polskiej energetyki. Organizatorem uroczystości jest corocznie Agencja Promocji Energii, redakcja czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl.

W tym roku Laur Białego Tygrysa otrzymała również Elektrownia PGE w Turowie za realizację budowy jedynej w Polsce Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin na blokach 4–6 współpracującej z blokami fluidalnymi. Elektrownia Bełchatów otrzymała Laur Białego Tygrysa dwukrotnie – w 2008 roku za nieustający rozwój i działania modernizacyjne oraz za największą moc i najtańszą energię oraz w 2016 roku za zrealizowanie kompleksowego programu rekonstrukcji i modernizacji bloków 3–12 w Elektrowni Bełchatów. W poprzednich edycjach nagrodę otrzymywały również wielokrotnie inne  oddziały PGE GiEK, m.in. Elektrownia Opole, Elektrociepłownia Rzeszów i Elektrociepłownia Gorzów a także menedżerowie z Grupy Kapitałowej PGE.

elbelchatow_site