Nasze oddziały

27 tydzień był kolejnym etapem ruchu regulacyjnego bloku, w ramach którego przy zmiennych obciążeniach 500-850MW testowano pracę układu koordynacji obciążenia bloku oraz dostrajano regulatory kotła i turbiny. Wykonano pierwsze próby kontrolowanego zrzutu obciążenia z 830 do 420MW, jak również wyłączenie na PLK (Praca Luzem Kotła). Generator poddano próbie jednoczesnego, maksymalnego obciążenia mocą czynną i bierną. Kolejny tydzień to kontynuacja dostrajania elementów automatyki przy różnych poziomach mocy bloku od 350 do 850MW.

elbelchatow_site