W 29 tygodniu kocioł został rozpalony po przeglądzie komory paleniskowej a blok zsynchronizowano ponownie z KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny). W czasie ruchu bloku kontynuowano przystosowanie jednostki wytwórczej do współpracy z ARCM (Automatyczna Regulacja Mocy i Częstotliwości). Wykonany został również test odciążenia bloku w przypadku wyłączenia jednego wentylatora spalin. Na bieżący tydzień zaplanowano całkowity postój bloku w celu przystosowania bloku do przeprowadzenia „prób odbiorowych po I synchronizacji”.

elbelchatow_site