Nasze oddziały

W 31 tygodniu wznowiono prace związane z optymalizacją i przygotowaniem układów regulacji bloku 858 MW do współpracy z Automatyczną Regulacją Częstotliwości i Mocy. Z powodzeniem wykonano próby zrzutów obciążenia bloku do stanu BLT - Bieg Luzem Turbiny i PPW - Praca na potrzeby własne.

Na bieżący tydzień zaplanowane zostały próby odbiorowe z udziałem PSE Operator, które mają potwierdzić przystosowanie bloku do pracy w Krajowej Sieci Energetycznej na warunkach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych.

elbelchatow_site