W minionym 33 tygodniu rozpoczęto z udziałem przedstawicieli PSE Operator realizację prób odbiorowych po pierwszej synchronizacji bloku. Pomyślnie wykonano testy określające minimum techniczne bloku oraz sprawdzono moc osiągalną brutto i netto. Dokonano sprawdzenia poprawności pracy regulatora napięcia z generatorem pracującym pod obciążeniem powyżej 85%. Na bieżący tydzień planowane jest dokończenie podstawowych prób odbiorowych oraz sprawdzenie przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) poprawności działania zabezpieczeń technologicznych kotła.

elbelchatow_site