W dniu 30.08.2011r. rozpoczął się 720 godzinny ruch próbny bloku 14. W ramach tego ruchu przeprowadzono, z wynikiem pozytywnym, próbę odbiorową zrzutu mocy na PPW (Praca na Potrzeby Własne). W bieżącym tygodniu zostały rozpoczęte „pomiary środowiskowe”, w ramach których zostaną sprawdzone wielkości emisji spalin przy różnych parametrach węgla i różnych obciążeniach bloku. W ramach testów dokonywane są również pomiary hałasu i zapylenia.

elbelchatow_site