Na początku 25 tygodnia dokonano ponownej synchronizacji nowego bloku z KSE (Krajowym Systemem Elektroenergetycznym), rozpoczęto ruch regulacyjny kotła i układów turbiny przy różnych obciążeniach. W kolejnych dniach tego procesu uzyskano odpowiednie poziomy 100MW i 200MW. Przy obciążeniu bloku 400MW i pracy 4 młynów węglowych wygaszono olej rozpałkowy uzyskując stabilną pracę kotła. W ramach rozruchu instalacji IOS (Instalacji Odsiarczania Spalin) uzyskano pierwszą partię gipsu o odpowiedniej czystości. W kolejnych dniach poziomy generowanej mocy wynosiły 500MW a po uruchomieniu turbopompy moc bloku na koniec tygodnia zwiększono do 600MW.

Na kolejny tydzień (26) zaplanowano jednodniowy postój bloku w celu przeprowadzenia prób odbiorowych układu rozpałkowego kotła w obecności przedstawicieli UDT (Urządu Dozoru Technicznego). Po zakończeniu prób i uzyskaniu pozytywnego wyniku planowane jest ponowne uruchomienie bloku i stopniowe zwiększanie jego obciążenia do mocy nominalnej (858MW).

elbelchatow_site