Trwa ruch próbny bloku. W poprzednim tygodniu wykonano tzw. „pomiary środowiskowe” w ramach, których sprawdzono ilość emitowanych zanieczyszczeń w spalinach przy różnych zawartościach siarki w węglu. Wykonano również pomiary hałasu w miejscach pracy i w środowisku otaczającym. Na koniec tygodnia dokonano odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, zabezpieczeń kotła oraz planowo odstawiono blok do przeprowadzenia testu określającego czas uruchomienia ze stanu zimnego (po postoju powyżej 50h). Na bieżący tydzień zaplanowano uruchomienie bloku z określeniem czasu rozruchu oraz przeprowadzenie prób odbiorowych ARCM (automatyczna regulacja częstotliwości i mocy).

elbelchatow_site