W związku z wypłatą dywidendy przez spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.(dalej: „PGE”) informujemy o możliwościach  i formach składania dyspozycji dotyczących środków pieniężnych stanowiących dywidendę z w.w. akcji.

Osobami uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którzy na dzień 15 września 2011 roku posiadali akcje spółki PGE.

Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 30 września 2011 roku , co oznacza, że od tego dnia uprawnieni do dywidendy akcjonariusze mogą składać stosowne dyspozycje dotyczące należnych środków pieniężnych. Dywidenda pojawi się na kontach 30 września w godzinach wieczornych, w związku z powyższym prosimy o składanie dyspozycji dotyczących dywidendy od 3 października 2011 roku.

Kwota dywidendy z jednej posiadanej akcji PGE wynosi 0,65 PLN brutto.

Kwota do wypłaty będzie pomniejszona o należny podatek wynoszący 19 %.

elbelchatow_site