W uroczystej akademii administrację szczebla rządowego reprezentowali przedstawiciele Rządu RP na czele z wicewojewodą łódzkim Karolem Młynarczykiem, posłowie m.in: Anna Milczanowska i Marek Matuszewski, liczni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele uczelni, służb mundurowych, spółek i instytucji oraz władze Grupy Kapitałowej PGE z wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Ryszardem Wasiłkiem oraz prezesem zarządu PGE GiEK – Sławomirem Zawadą.

 

PGE liderem polskiej branży energetycznej

 

Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE, składając życzenia energetykom, podsumował działalność całej Grupy PGE w kontekście budowania pozycji branży energetycznej w naszym kraju dziś i w przyszłości – Jesteśmy największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Naszym zadaniem jest dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i dzięki Państwa pracy jest to możliwe. Nasze wspólne wysiłki sprawiły, że Grupa PGE umocniła się na pozycji lidera. Jesteśmy również jednym z największych inwestorów w Polsce, zapewniającym pracę dziesiątkom tysięcy rodzin i napędzając tym samym krajową gospodarkę. To powód do dumy, ale też ogromna odpowiedzialność – mówił Ryszard Wasiłek.

 

Wiceprezes PGE dodał, że dynamiczny rozwój technologiczny oraz zachodzące zmiany dotyczące sektora elektroenergetycznego, determinują dalszy rozwój PGE jako lidera tej branży. – Zmiany w regulacjach prawnych i otoczeniu biznesowym, polityka klimatyczna, czy też wymogi ochrony środowiska nie powstrzymują nas, a wręcz mobilizują do działania i do dalszego rozwoju. Uważamy, że nowoczesna energetyka konwencjonalna powinna minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne przy jednoczesnej wysokiej sprawności wytwarzania i dyspozycyjności. Działania i decyzje podjęte przez Grupę Kapitałową PGE sprawiły, że możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość. Od wielu lat we wszystkich naszych elektrowniach i elektrociepłowniach realizowane są projekty, których celem jest ograniczenie emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla, a w ostatnich latach udało nam się ograniczyć emisje tlenków siarki o 87 proc., tlenków azotu o 50 proc. i emisje pyłów o 98 proc. Dzisiaj możemy zapewnić, że wszystkie nasze jednostki wytwórcze spełniają wyznaczone limity emisyjne.

 

Ryszard Wasiłek podkreślał również rolę węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski – Paliwa kopalne były i są podstawą w strukturze światowego zużycia energii. Dla Polski węgiel brunatny, tuż po węglu kamiennym, stanowi kluczową rolę w gospodarce. Mając na względzie wyczerpywanie się obecnie eksploatowanych złóż oraz znaczenie jakie mają one dla polskiej energetyki, poszukiwanie i eksploatacja nowych złóż tego surowca jest jedną ze strategicznych opcji rozwoju Grupy PGE po 2020 roku. Państwo Polskie, jako właściciel złóż i gwarant bezpieczeństwa energetycznego kraju, spełnia kluczową rolę w procesie uruchamiania nowych odkrywek. Efektywne wykorzystanie tego surowca jest jednym z podstawowych zadań Grupy PGE, zwłaszcza, że nasze kopalnie wydobywają 80 proc. tego surowca.

 

PGE GiEK niezmiennie z dobrymi wynikami

 

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że PGE GiEK podejmując strategiczne, zdecydowane i w pełni racjonalne decyzje gwarantuje systematyczny i stabilny rozwój polskiej energetyki konwencjonalnej. – Udowodniliśmy niejednokrotnie, że nie tylko chcemy, ale przede wszystkim potrafimy być prawdziwym kołem zamachowym stymulującym dobre – ekonomiczne oraz społeczne zmiany w naszym kraju. W naszych działaniach niezmiennie utrzymujemy kurs optymalnego wykorzystania rodzimych surowców dla zapewnienia konkurencyjności polskiej energetyki. Tak rozumiemy odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas w zakresie zapewnienia energetycznego bezpieczeństwa Polski – mówił Sławomir Zawada.

 

Przy okazji energetycznego święta, prezes Sławomir Zawada podkreślał, jak ważną dla polskiej gospodarki jest służba, którą pełnią energetycy. – Ten prawdziwy kapitał ludzki sprawia, że jesteśmy gotowi podejmować każde, nawet najtrudniejsze wyzwania. Zaangażowanie wielu pokoleń polskich energetyków tworzy dzisiaj wspaniały fundament dorobku i pozycji polskiej energetyki. I za tę dobrą energię serdecznie Wam wszystkim dziękuję.

 

PGE GiEK zakończyła 2017 rok z bardzo dobrymi wynikami. Produkcja netto energii elektrycznej za 2017 rok wyniosła niemal 53 TWh – to niemal o 1,5 TWh więcej, niż w roku 2016. W styczniu 2018 roku łączna moc wszystkich polskich elektrowni wynosiła nieco ponad 40 GW. Moc elektryczna zainstalowana w aktywach PGE GiEK to prawie 11 GW co stanowi ponad 25 proc. całości. Ilość energii w nich wyprodukowanej pokrywa ok. 36 proc. zapotrzebowania ogólnopolskiego systemu. Elektrociepłownie PGE GiEK wytworzyłyok. 19 mln GJ.

 

Podziękowania od prezesa zarządu PGE GiEK skierowane były zarówno do władz krajowych, parlamentarzystów jak samorządowców wszystkich regionów, gdzie spółka prowadzi swoją działalność. – Waga oraz konieczność dynamicznego rozwoju polskiej energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości usług, wymaga od nas wspólnego i jednoznacznego głosu, dla dobra silnej gospodarki – dodał Sławomir Zawada. Wyrazy podziękowania za mądre i partnerskie relacje, przynoszące wymierne efekty w postaci wspólnych, naukowo-technicznych przedsięwzięć, skierowane zostałydo przedstawicieli świata nauki. Prezes przypomniał o znaczeniu podpisanych w bieżącym roku porozumień o utworzeniu klas patronackich PGE w wielu lokalizacjach spółki PGE GiEK. – Liczymy na sukces podjętych projektów edukacyjnych. Jako lider produkcji energii elektrycznej, czujemy się odpowiedzialni za odbudowę szkolnictwa zawodowego i podjęliśmy to wyzwanie. Jestem przekonany, że podpisane porozumienia, inicjujące tworzenie klas patronackich, przyniosą oczekiwane, wymierne korzyści. Słowa podziękowania skierowane zostały także do Związków Zawodowych działających w strukturach PGE GiEK. – Dziękujęza bieżący i konstruktywny dialog, który jest dla nas niezmiernie istotny, a którego efektem są zawierane porozumienia, regulujące wszystkie istotne sfery uprawnień pracowniczychi związkowych. To namacalny dowód, że zagwarantowanie ładu społecznego stanowi dla nas priorytet – podkreślał Sławomir Zawada.

 

Tegoroczny Dzień Energetyka miał wyjątkowe znaczenie dla osób, które podczas uroczystości zostały wyróżnione państwowymi i branżowymi odznaczeniami. 38 pracowników uhonorowano Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, srebrne odznaki otrzymało2 energetyków. Resortową odznaką „Za Zasługi dla Energetyki” uhonorowano 25 osób. Wręczono również odznakę honorową „Zasłużony dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 19 pracowników uhonorowano także dyplomami zaangażowanychw rozwój innowacyjności.

 

Centralne obchody energetycznego święta uświetnił koncert zespołu „Tulia” – laureata tegorocznego konkursu premier na festiwalu w Opolu.

elbelchatow_site