16 lipca br. w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów po wykonaniu kompleksowej modernizacji przekazano do eksploatacji blok energetyczny nr 8. W wyniku modernizacji blok ten zwiększył swoją moc osiągalną z poziomu 370 MW do wartości 390 MW. Dzięki temu moc osiągalna Elektrowni Bełchatów wzrosła do 5.382 MW.

Celem modernizacji bloków energetycznych 2-12 bełchatowskiej elektrowni jest przystosowanie tych bloków do pracy w warunkach nowych wymagań ekologicznych oraz przedłużenie żywotności do 320.000 h pracy. Ponadto poprzez realizację modernizacji zwiększy się dyspozycyjność bloków a tym samym zmniejszy awaryjność. W związku z podniesionomymi parametrami bloków zwiększy się ich sprawność co pozwoli obniżyć emisje CO2 o ok. 100 tys. ton/rok w odniesieniu do jednego bloku.  Nakłady jakie ponosi PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów na spełnienie wymogów emisyjnych, tj.: obniżenia NOx poniżej 200mg/Nm3 oraz pyłu poniżej 50mg/Nm3 po roku 2015 oraz wydłużenia żywotności bloków energetycznych o kolejne ok. 25 lat to ok. 800 mln zł na 1 blok dla bloków modernizowanych 7 do 12.

elbelchatow_site