Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA podjął decyzję o przystosowaniu technicznym bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do eksploatacji po roku 2015. Utrzymanie tej jednostki poprawi bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, które zapewnia Operator Sieci Przesyłowej. Blok nr 1 Elektrowni Bełchatów przeznaczony był do całkowitego odstawienia, ze względu na obowiązujące do listopada 2014 r. akty prawne, które obligowały PGE GiEK SA do wycofania tej jednostki z eksploatacji po 2015 r. Warunki przedłużenia pracy tej jednostki określone zostały w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Roczny czas pracy jednostki będzie ograniczony do 1 500 godzin, blok nie będzie również pracować z pełną mocą 370 MW – jego moc osiągalna uwarunkowana będzie wysokością rzeczywistych emisji w odniesieniu do poziomów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 r (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.).

elbelchatow_site