Stypendyści z powiatu bełchatowskiego, którzy otrzymują od PGE GiEK stypendia naukowe, zostali docenieni za bardzo dobre wyniki w nauce i ponadprzeciętne osiągnięcia edukacyjne. 16 uczniów spełniło wszystkie kryteria regulaminu stypendialnego przygotowanego przez spółkę PGE GiEK i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród kryteriów, które musieli spełnić znalazły między innymi: średnia ocen co najmniej 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego, pozytywny wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, bardzo dobra ocena z zachowania i co najmniej bardzo dobra ocena z praktyki zawodowej. Wyróżnieni uczniowie przez najbliższe 5 miesięcy będą otrzymywać po 500 zł stypendium naukowego, które może przeznaczyć na rozwój przyszłych kompetencji zawodowych.

Każde przyznane stypendium jest dla nas inwestycją w przyszłą, fachową kadrę, na którą będzie zapotrzebowanie w elektrowniach i kopalniach należących do PGE GiEK. Doceniamy i motywujemy wybitnych uczniów Klas Patronackich PGE do osobistego rozwoju, a także poszerzania swojej wiedzy merytorycznej w dziedzinach, które są kluczowe w wypełnianiu przez nas niezwykle ważnej misji, jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego w milionach polskich domów – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Korzyści z funkcjonowania Klas Patronackich PGE jest wiele, ale co najważniejsze, są one obopólne. Dzięki klasom patronackim branża górniczo-energetyczna pozyska wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do zachowania ciągłości działania aktywów a uczniowie mają możliwość zdobycia dobrego zawodu, który będzie potrzebny na polskim rynku pracy. Patronat PGE GiEK nad klasami szkół zawodowych, daje realny wpływ na kształcenie młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą stanowić uzupełnienie luki kompetencyjnej i pokoleniowej w spółce.

Wszystkim stypendystom Klas Patronackich PGE gratulujemy znakomitych wyników w nauce i doceniamy ciężką pracę, która z pewnością była potrzebna, aby je osiągnąć. Jako potencjalny, przyszły pracodawca zapewniamy nie tylko stypendia dla najlepszych uczniów, ale także najlepsze warunki ułatwiające młodzieży zdobycie pożądanych przez nas kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez organizację zajęć praktycznych na terenie Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Jestem przekonany, że zaangażowanie ze strony uczniów oraz PGE GiEK przyniesie nam wszystkim wymierne korzyścipodkreśla Marek Szydłowski, dyrektor Departamentu HR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Klasy patronackie PGE, w ramach programu wspierania szkolnictwa zawodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, funkcjonują w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Dedykowane klasy kształcą przyszłych elektryków, mechaników, mechatroników i automatyków. Porozumienia patronackie, podpisane w lutym 2018 roku przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w obecności Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obowiązywać będą przez 10 lat.

W ramach „Programu wspierania kształcenia zawodowego”, spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podjęła współpracę ze szkołami powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego oraz pajęczańskiego. Łącznie we wszystkich lokalizacjach stypendia naukowe zostały przyznane 37 uczniom Klas Patronackich PGE.

elbelchatow_site