Generator GTHW-360 jest prądnicą synchroniczną, posiada konstrukcję dwubiegunową i wirnik cylindryczny. Wykonany jest w układzie bezpośredniego chłodzenia uzwojenia stojana i wirnika.

Uzwojenie stojana chłodzone jest wodą destylowaną a uzwojenie wirnika, beczka wirnika i żelazo czynne stojana wodorem, który wypełnia całą wewnętrzną przestrzeń generatora zamkniętą hermetycznie. Obieg wody destylowanej wewnątrz uzwojenia stojana wymuszony jest pompami znajdującymi się poza generatorem. Obieg wodoru chłodzącego wnętrze generatora zapewniają dwa wentylatory osadzone na wale po obu stronach wirnika. Generator wykonany został przez Dolmel Wroclaw na bazie licencji firmy BBC Baden.

Dane podstawowe generatora GTHW 360:

  • Moc pozorna – 426 MVA
  • Moc czynna – 370 MW
  • Napięcie stojana – 22 kV
  • Prąd stojana – 11180 A
  • Współ. mocy – 0,85
  • Prąd wzbudzenia – 2800 A
  • Napięcie wzbudzenia – 533 V
  • Nadciśnienie H2 – 0,3 MPa

oprac.: Krzysztof Szybalski, Jacek Maciejewski