W skład obiegu wody chłodzącej wchodzą chłodnia kominowa o ciągu naturalnym, w której dopływająca ciepła woda z kondensatora dopływa rurociągiem a następnie kanałem pionowym poprzez system wodorozdziału zostaje kierowana na poszczególne sekcje zraszalnika. Przepływ wody chłodzącej przez kondensator turbinowy wymuszają dwie pompy wody chłodzącej o wydajności 40 000 m³/h każda. Wysokość chłodni kominowej wynosi 180 m a średnica u jej podstawy 120 m.

Dane techniczne chłodni kominowej

Obciążenie hydrauliczne Gw 80.200 m³/h
Temperatura wody zimnej Tw 17,5 °C
Szerokość strefy chłodzenia Z 10,9 °C
Odprowadzenie ilości ciepła Q 1015 MW