Węgiel z kopalni odkrywkowej dostarczany jest do węzła przesypowo-rozdzielczego w budynku P0 za pośrednictwem 3 przenośników o wydajności 6400 t/h każdy. Z węzła przesypowo-rozdzielczego węgiel dostarczany jest do kotła przez system przenośników taśmowych o długości ok. 3,5 km.

W skład układu nawęglania wchodzi budynek zasobnika szczelinowego w którym utrzymuje się rezerwę 5000 t węgla. Kolejne elementy układu nawęglania to: budynek przesypowni wraz z separatorami magnetycznymi, kruszarkownia w której zainstalowane są urządzenia do kruszenia i przesiewania węgla (separacja ksylitów) oraz próbobiernia.

System przenośników taśmowych umożliwia nawęglanie 8 szt. zasobników przykotłowych z których zasilane są młyny węglowe.

układ nawęglania