Blok 858 MW jest sterowany poprzez rozproszony system sterowania zrealizowany w oparciu o system ALSPA generacji 6 współpracujący z szeregiem sterowników lokalnych. Przeznaczeniem systemu jest realizacja z centralnej nastawni następujących funkcji:

  • rozruch,
  • normalna eksploatacja,
  • normalne odstawienie,
  • bezpieczna praca w stanach awaryjnych,
  • monitorowanie parametrów analogowych i dwustanowych.

Funkcje sterowania i regulacji procesu wykonywane są przez sterowniki MFC zlokalizowane w stacjach procesowych. Są one skonstruowane na bazie redundantnych komputerów przemysłowych zabudowanych w kasetach 19-calowych. Kasety sterowników w liczbie 17 zabudowane są w szafach wraz z kasetami analogowych i dwustanowych kart wejść/wyjść, układami komunikacyjnymi i układami zasilającymi.

W nastawni blokowej, na pulpicie operatorów bloku ulokowane są 4 dwumonitorowe stacje operatorskie, 2 stacje do współpracy z monitorami wielkogabarytowymi. Na pulpicie kierownika zmiany znajduje się 1 jednomonitorowa stacja operatorska. Wszystkie stacje umożliwiają czynności służące do prowadzenia przez operatorów procesów technologicznych.