Podstawowe urządzenia pomocnicze kotła:

  • 8 podajników węgla,
  • 8 młynów węglowych typu N 520.44S,
  • 2 wentylatory powietrza typu ANN-2968/1400B,
  • 2 wentylatory spalin typu ANT-4240/2000B,
  • 2 obrotowe podgrzewacze powietrza LUVO,
  • 2 ruszt dopalające posuwisto zwrotne,
  • odżużlacz
elbelchatow_site