Kocioł typu BB-2400 jest kotłem niskoemisyjnym, jednociągowym, opalanym pyłem węgla brunatnego, na nadkrytyczne parametry pary,  przepływowym w zakresie obciążeń cieplnych od 40% do 100%. W trakcie rozruchu (do obc.45%) przepływ wody przez parownik wymusza dodatkowa pompa cyrkulacjna. Kocioł przystosowany jest do współpracy w układzie blokowym z turbiną typu STF-100.

Na powierzchnie ogrzewalne kotła składają się podgrzewacz wody (Economizer), parownik, trzystopniowy przegrzewacz pary pierwotnej (składający się przegrzewacza grodziowego SH1 wraz z wewnętrznymi rurami wieszakowymi, przegrzewacza SH2 oraz przegrzewacza końcowego SH3) oraz dwustopniowy przegrzewacz pary wtórnej (RH1, RH2).

Od strony przygotowania i doprowadzenia paliwa do paleniska kocioł dysponuje ośmioma zespołami młynowymi, z których każdy wyposażony jest w przykotłowy zasobnik i układ podawania węgla. Jako paliwo rozpałkowe i podtrzymujące palenie zastosowano olej opałowy lekki.

Spaliny z kotła usuwane są za pomocą dwóch wentylatorów ciągu, które wymuszają przepływ przez zespół elektrofiltrów, instalację  odsiarczania spalin pracującą w oparciu o technologię mokrą wapienno – gipsową. Oczyszczone spaliny odprowadzone są kanałami do chłodni kominowej.

Dopływ powietrza pierwotnego, wtórnego oraz do dysz OFA zapewniają dwa wentylatory powietrza.

elbelchatow_site