Kocioł typu BB-2400 jest kotłem niskoemisyjnym, jednociągowym, opalanym pyłem węgla brunatnego, na nadkrytyczne parametry pary,  przepływowym w zakresie obciążeń cieplnych od 40% do 100%. W trakcie rozruchu (do obc.45%) przepływ wody przez parownik wymusza dodatkowa pompa cyrkulacjna. Kocioł przystosowany jest do współpracy w układzie blokowym z turbiną typu STF-100.

Na powierzchnie ogrzewalne kotła składają się podgrzewacz wody (Economizer), parownik, trzystopniowy przegrzewacz pary pierwotnej (składający się przegrzewacza grodziowego SH1 wraz z wewnętrznymi rurami wieszakowymi, przegrzewacza SH2 oraz przegrzewacza końcowego SH3) oraz dwustopniowy przegrzewacz pary wtórnej (RH1, RH2).

Od strony przygotowania i doprowadzenia paliwa do paleniska kocioł dysponuje ośmioma zespołami młynowymi, z których każdy wyposażony jest w przykotłowy zasobnik i układ podawania węgla. Jako paliwo rozpałkowe i podtrzymujące palenie zastosowano olej opałowy lekki.

Spaliny z kotła usuwane są za pomocą dwóch wentylatorów ciągu, które wymuszają przepływ przez zespół elektrofiltrów, instalację  odsiarczania spalin pracującą w oparciu o technologię mokrą wapienno – gipsową. Oczyszczone spaliny odprowadzone są kanałami do chłodni kominowej.

Dopływ powietrza pierwotnego, wtórnego oraz do dysz OFA zapewniają dwa wentylatory powietrza.

Podstawowe dane techniczne kotła
Wytwórca konsorcjum RAFAKO-ALSTOM
Typ BB-2400
Wydajność maksymalna trwała (WMT)  2319 t/h
Ciśnienie pary pierwotnej na wylocie z kotła 26,6 MPa
Temperatura pary pierwotnej za kotłem 554 oC
Ilość pary wtórnej na wylocie z kotła przy WMT 2070 t/h
Ciśnienie pary wtórnej:      wlot 5,6 MPa
Ciśnienie pary wtórnej:      wylot 5,4 MPa
Temperatura wody zasilającej 277,9 oC

Podstawowe urządzenia pomocnicze kotła:

  • 8 podajników węgla,
  • 8 młynów węglowych typu N 520.44S,
  • 2 wentylatory powietrza typu ANN-2968/1400B,
  • 2 wentylatory spalin typu ANT-4240/2000B,
  • 2 obrotowe podgrzewacze powietrza LUVO,
  • 2 ruszt dopalające posuwisto zwrotne,
  • odżużlacz
elbelchatow_site