Instalacja Odsiarczania Spalin z bloku 858 MW oparta została o dwa absorbery wieżowe zaprojektowane na max przepływ spalin 1 698 000 Nm³/h (każdy) o max. stężeniu SO2 w spalinach suchych 11 850 mg/Nm³. Każdy absorber wyposażony został w pięć poziomów zraszania i pięć pomp cyrkulacyjnych o wydajności 12600 m³/h. Sorbent używany w procesie produkowany jest z mączki kamienia wapiennego. Uzyskiwany gips odwadniany jest na trzech filtrach próżniowych o wydajności 49 t/h każdy.

instalacja odsiarczania spalin