Podstawowe dane generatora 50WT25E-138

Rdzeń stojana i uzwojenie wirnika chłodzone są bezpośrednio wodorem o znamionowym nadciśnieniu 5.5 bar(g) i temperaturze 40°C, zaś uzwojenie stojana destylatem o maksymalnym nadciśnieniu 5 bar(g) i temperaturze 43°C.Chłodzenie wodorowe zapewnia otrzymanie wysokiej sprawności generatora przy różnych obciążeniach. Generator jest przystosowany do współpracy ze statycznym układem wzbudzenia.

Moc pozorna 1042 MVA

Moc czynna 886 MW

Prąd wyjściowy 22,3 kA

Napięcie wyjściowe 27 kV

Częstotliwość 50 Hz

przekrój generatora