Z dniem 1 października 2011 roku zakończony został proces inwestycyjny i rozpoczęła się eksploatacja bloku 858 MW. Jest on największym i najnowocześniejszym blokiem energetycznym w Polsce. Podobnie jak pozostałe bloki bełchatowskiej elektrowni jest on opalany węglem brunatnym. Poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń, a szczególności kotła wytwarzającego parę o parametrach nadkrytycznych, uzyskana została wysoka sprawność wytwarzania energii, co pozwoliło na zminimalizowane zużycia paliwa i w konsekwencji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nowa jednostka wytwórcza spełnia wszystkie wymagania prawne obowiązujące w kraju oraz odpowiednie kryteria Dyrektyw Unii Europejskiej. Blok włączony jest do Krajowego Systemu Energetycznego w stacji Trębaczew za pomocą wybudowanej dla tego celu linii wysokiego napięcia.

 

schemat bloku 858 MW

 

Blok wyposażony został w instalacje pomocnicze umożliwiające jego funkcjonowanie jako samodzielnej jednostki. Są to:

 1. Stacja przygotowania wody,
 2. Instalacja rozładunku i magazynowania oleju opałowego,
 3. Instalacja odpopielania,
 4. Instalacja rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego,
 5. Magazyn gipsu ze stacją załadunku na samochody,
 6. Pompownia wody ppoż.,
 7. Sprężarkownia,
 8. Zespół awaryjnych generatorów energii elektrycznej,
 9. Rozproszony system sterowania.

Parametry bloku 858 MW:

 1. Moc elektryczna – 858 MW,
 2. Paliwo – węgiel brunatny,
 3. Sprawność wytwarzania netto ~ 42%
 4. Dyspozycyjność > 88%
 5. Emisje – zgodne z dyrektywą LCP,
 6. Chłodnia kominowa przystosowana do odprowadzenia oczyszczonych spalin,
 7. Zdolność do pracy w stanie PPW,
 8. Emisja hałasu wokół urządzeń 85 dBA, a wokół obiektu 45 dBA,
 9. Gotowość do zabudowy instalacji wychwytywania CO2.