Powołane w 1998 roku Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Jupiter”  zrzesza w 15 sekcjach ok. 400 członków.

Działające sekcje  – piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, strzelecka, maratońska, krótkofalarska, płetwonurkowa, paralotniarska, wędkarska, brydżowa, szachowa, kolarska oraz turystyki górskiej i rajdowej udzielają się z sukcesami sportowymi jak i organizacyjnymi w licznych imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, ogólnopolskim jak również międzynarodowym.Działalnością Towarzystwa kieruje powoływany co 5 lat Zarząd.

W skład Zarządu Klubu wchodzą:

  • Piotr Leszczyński – Prezes,
  • Ryszard Dobiecki – Wiceprezes,
  • Zbigniew Rojek – Skarbnik,
  • Waldemar Szewczyk – Członek,
  • Marek Friedenberger – Członek,
  • Rafał Skrobek – Członek,
  • Paweł Skrzypek – Członek.

Księgową Towarzystwa jest Elżbieta Olędzka

Stowarzyszenie „Jupiter” wchodzi w skład Ogólnopolskiej Federacji Sportowej Energetyk.